۱۵ اسفند ۱۳۹۰

سرطان پستان

چگونه با او همدردی کنم

Copyright © Reproduced by permission of The Farber Center for Radiation Oncology and Huffington Post Healthy living.
Picture:“Protection, Heaven and Earth” The Bra: The Battle Continues -- Campaign Against Breast Cancer exhibition at the Casarao Brasil Association in Sao Paolo, Brazil

نظرات (1)

خوب
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰