۱۰ خرداد ۱۳۹۲

«دوستم داشته باش»

زد نلسون

زد نلسون عکاسی آمریکایی است که به اطراف جهان سفر کرده تا نشان دهد چطور جراحی‌های زیبایی تبدیل به مذهبی‌ نو برای مردم همه جهان شده است.
وب‌سایت زد نلسون را اینجا ببینید.
عکس‌های این مجموعه از موزه اسمیتسونیان انتخاب شده‌اند.

Photographer Zed Nelson traveled the world documenting how body improvement has practically become a new religion. For his new book, Love Me, photographer Zed Nelson traveled to 18 countries over five years, documenting extreme measures undertaken in the quest for cosmetic perfection. Nelson’s unsettling images of plastic surgeons, beauty queens and bodybuilders underscore the seduction of narcissistic compulsion. “Beauty is a $160 billion-a-year global industry,” he says. “Body improvement has become a new religion.” (Smithsonian Magazine and Zed Nelson/Institute(

نظرات

Filtered HTML

 • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <fn> <h2> <img> <sup>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • The Lexicon module will automatically mark terms that have been defined in the lexicon vocabulary with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from lexicon marking and linking, use the special markup, [no-lexicon] ... [/no-lexicon]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

comment

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰