اسفند ۱۳۹۲

زنان سیاه، بردگان لذت و منفعت

پاتریشیا هیل کالینز

تصویرسازی فرانسوی از به نمایش گذاشتن برده سیاه، سارا بارتمن در نمایشگاه عجایب در قرن نوزدهم میلادی

مترجم: سهیل رودکی

برای قرن‌ها، زنان سیاه‌پوست در حکم «جولانگاه» هرزه‌نگاری، در خدمت مردان سفید اروپایی و آمریکایی بوده‌اند. صرفا کافی است زنان سیاه‌پوستی را به یاد بیاوریم که به‌عنوان ماشین جوجه‌کشی برای لذت‌ و منفعت مورد تجاوز صاحبان‌شان قرار می‌گرفتند . کافی است صرفا به اختیارات بی‌چون و چرایی که «ارباب» بر زن برده داشت، فکر کنیم. اما، گویاتر از همه، کافی است صرفا درباره جوامع قدیمی برد‌‌ه‌داری در جنوب مطالعه کنیم تا رفتار سادیستی «آقایان متشخص» با «زیبارویان دورگه و چندرگه آفریقایی تبار» را بررسی کنیم؛ زنان زیبای دورگه و چندرگه‌ای که عمدا از جفت‌گیری با نژاد سفید به‌وجود می‌آمدند تا کمتر بشود آنها را از زنان سفید پوست متمایز کزد و در نتیجه با قیمت‌های گزاف‌تری و به‌عنوان برده‌های مِترِس به فروش گذاشته شوند.1

شرح آلیس واکر از تجاوز به‌ زنان برده شده آفریقایی برای «لذت و منفعت ارباباشان» واجد ویژگی‌های متعددی از هرزه‌نگاری معاصر است. نخست، زنان سیاه به‌صورت ابژه‌های جنسی برای کامیابی مردان سفید مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این ابژ‌ه‌سازی از زنان آفریقایی-آمریکایی برابر با تصویر زنان در هرزه‌نگاری و در مقام یک سوژه جنسی است که امیال جنسی‌شان در دسترس مردان است.2 بهره‌کشی از زنان سیاه به صورت ماشین جوجه‌کشی آنها را به ابژه‌هایی مادون انسان تبدیل کرد؛ زیرا فقط حیوانات را می‌توان برخلاف خواست‌شان وادار به جفت‌گیری کرد. در هرزه‌نگاری معاصر، زنان از طریق تصویر شدن به مثابه تکه‌‌ای گوشت ـ مانند حیوانات جنسی که منتظر به تصاحب درآمدن هستندـ ابژه‌سازی شده‌اند. دوم، به زنان آفریقایی-آمریکایی تجاوز می کردند، که خود شکلی از خشونت جنسی است. خشونت، به‌طور معمول، مضمون پنهان و آشکارهرزه‌نگاری است. علاوه بر آن، تجاوز به زنان سیا‌ه‌پوست تمایلات جنسی و خشونت را به‌ هم پیوند می‌زند، که این نیز یکی دیگر از ویژگی‌های خاص هرزه‌نگاری است.3 سوم، تجاوز و شکل‌های دیگر خشونت جنسی، اراده مقاومت را از قربانیان سلب کرده و آنها را منفعل و مطیع اراده تجاوزگر می‌کند. انفعال زنانه، این واقعیت که بر سر زنان هر بلایی آورده می‌شود، مضمونی است که بسیار در هرزه‌نگاری معاصر تکرار می شود.4 چهارم، سودآور بودن بهره‌کشی جنسی از زنان سیاه برای «آقایان متشخص» سفید هم‌سنگ است با منافع کلان مالی که از هرزه‌نگاری نصیب تولید کننده آن می شود.5 سرانجام، پرورش نژاد « دورگه و چندرگه آفریقایی» نه تنها مضامین منفعل بودن، ابژه‌ شدن، و سربه‌راهی زنان را در مقابل مردان تقویت می‌کند، بلکه جنبه نژادپرستانه و مبتنی بر تبعیض جنسی را نیز در هرزه‌نگاری آشکار می‌کند. سرنوشت زنان، چه سیا‌ه و چه سفید، در فرایند پرورش نژاد درهم تنیده است. زن آفریقایی-آمریکایی اید‌ه‌آل، در مقام ابژه‌ای در هرزه‌نگاری، باید از زنان سفید قابل تمیز نباشد تا به‌ این‌ ترتیب، به تصوراتی که درباره زیبایی، فاقد تمایل جنسی بودن، و پاکدامنی زنان سفید وجود دارد، نزدیک شود. اما او در درونش باید فاحشه‌ای بسیار سکسی و یک «مِترِس برده» باشد که آماده است به اربابش لذت پیشکش کند.6

[...]

برخی «نژادها» ـ در مقایسه با دیگر نژادهاـ بیشتر جسمانی‌ و حیوانی، و کمتر ملکوتی توصیف شده‌اند. سرکوب نژادی و جنسیتی، هر دو می‌تواند بر یک محور واحد یعنی بی‌ارزش تلقی کردن بدن استوار باشد؛ در هر دو، امیال جنسی گروه‌های زیردست، حیوانی و بنابراین، نابهنجار تصویر می‌شود. به برداشت‌های رایج زیست‌شناسانه از نژاد و جنسیت در اوایل سده نوزدهم -که یک شمایل حیوانی از امیال جنسی زن سیاه‌پوست ارائه می‌کردـ زیست‌شناسی نژادپرستانه‌ای افزوده شد که مفهوم انحطاط اخلاقی در آن گنجانده شده بود. با آفریقایی‌ها و زنان، هر دو، مانند اشیای تجسد یافته برخورد می‌شد و سیاهان از نظر اخلاقی منحط شمرده می‌شدند. به‌این ترتیب، ترس و بیزاری از تن، در تفکر نژادپرستانه و جنس‌گرا هردو عاملی کلیدی شد.

گرچه ابعاد جنسی و نژادیِ «مانند حیوان با شخص رفتار کردن» مهم است، شالوده اقتصادی‌ نهفته در پَسِ چنین رفتاری بسیار حیاتی است. حیوانات را می‌توان به لحاظ اقتصادی مورد بهره‌کشی قرار داد، می شود از آنها کار کشید، فروختشان، کشتشان، و مصرفشان کرد. زنان آفریقایی-آمریکایی به عنوان «قاطر» در معرض چنین رفتاری قرار می‌گیرند. اقتصاد سیاسی هرزه‌نگاری نیز درخور توجه دقیق است چراکه هرزه‌نگاری در تعدیل تناقض‌ها در جوامع در حال تغییر نقشی محوری دارد.7 اتفاقی نیست که زیست‌شناسی نژادپرستانه، توجیهات مذهبی در مورد برد‌‌ه‌داری و فرودستی زنان و توضیح‌های دیگری که برای نژادپرستی و جنس‌گرایی داده می‌شد، همگی در سده نوزدهم و در بستر دوره‌ای از تحولات عمیق سیاسی و اقتصادی سر برآوردند. ابزار نمادین سلطه، به ویژه هنگام تعدیل تناقض‌ها در اقتصادهای سیاسی در حال تغییر، بسیار اهمیت پیدا می‌کند. نمایشگاه سارا بارتمن و زنان سیاه روی سکوی حراج، صرفا کارهای بی‌ضرر روشن‌فکرانه نبودند. (این کارها به طرفداری از موضوعات و منافع سیاسی مهمی انجام می‌‌شوند.)

[...]

برپایی نمایشگاه عمومی از زنان سیاه احتمالا در ابژه‌‌ کردن زنان سیاه به‌‌عنوان حیوان و درخلق شمایل حیوانی از زنان سیاه نقشی محوری داشته است. یی- فو توآن بحثی مبتکرانه درباره تشابه میان تلاش برای کنترل طبیعت (به‌ویژه حیات نباتی) و اهلی‌کردن حیوانات از یک سو و تلاش برای سلطه بر برخی گروه‌های بشری ارائه می‌دهد. توآن می‌گوید که به‌نمایش گذاشتن آدم‌ها در کنار حیوانات، به‌طور تلویحی، دال بر آن است که این آدم‌ها بیشتر شبیه میمون و خرس هستند تا شبیه مردم «عادی». در کنار هم گذاشتن برای ایجاد تشابه، منجر می‌شود که تماشاگران، حیوانات دربند را به شیوه‌ای خاص ببینند. از حیوانات، تعریف‌هایی به دست داده می شود که انگار شبیه آدم‌ها هستند، اما بسیار نفسانی‌تر و شهوانی‌تر؛ جنبه‌‌ای از حیوانات که عاملی عمده در جذب بازدیدکنندگان از باغ وحش‌های امروزی است. توآن درباب محبوبیت میمون در باغ وحش‌ها می‌گوید: «برخی بازدیدکنندگان به‌ویژه جذب رفتار جنسی راحت میمون‌ها می‌شوند. چشم‌چرانی ممنوع است مگر وقتی که در مورد گونه‌های مادون انسان باشد.»8 توآن نتیجه می‌گیرد که در معرض عموم قرارگرفتن سارا بارتمن و تعداد بی‌شماری از زنان برده آفریقایی روی سکوهای حراج جنوب آمریکا پیش از جنگ‌های داخلی -به‌ویژه در کنار حیوانات- ایجاد تصویر حیوانی از آنها را ترویج کرد.

  • 1. A. Walker, ‘Coming apart,’ in her You Can’t Keep a Good Woman Down, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981, p. 42
  • 2. Scott G. McNall, ‘Pornography: the structure of domination and the mode of reproduction,’ in Scott McNall (ed.), Current Perspectives in Social theory, Volume 4, Greenwich, Conn.: Jai Press, 1983
  • 3. Hester Einstein, Contemporary Feminist Thought, Boston: G.K. Hall, 1983
  • 4. McNall, ‘Pornography’
  • 5. Einstein, Contemporary Feminist Thought
  • 6. Offering a similar argument about the relationship between race and masculinity, Paul Hoch suggests that the ideal white man is hero who upholds honour. But inside lurks a ‘Black beast’ of violence and sexuality, traits that the white hero deflects onto men of colour. See Paul Hoch, White Hero, Black Beast, London: Pluto Press, 1979
  • 7. McNall, Pornography
  • 8. Yi-Fu Tuan, Dominance and Affection: The Making of Pets, New Haven, Conn,: Yale University Press, 1984; p. 82

Collins, Patricia Hill. “4.4 Black Women and the Sex/Gender Hierarchy.” Feminism and Sexuality: A Reader. Columbia University Press, 1996.

Patricia Hill Collins earned her MA in Teaching from Harvard University in 1970, and her PhD in Sociology from Brandeis University in 1984. She is currently a Distinguished University Professor of Sociology at the University of Maryland, College Park. Some notable achievements throughout her career include her position as the President of the American Sociological Association Council, and the nationally acclaimed book Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, published in 1990, in which this article is excerpted from.

Patricia Hill Collins addresses the abuse of black women’s sexuality, arguing that an understanding of racism is essential to an analysis of prostitution and pornography: it is not simply that racism compounds sexism, but that racism makes certain forms of sexual objectification possible. She exposes the biological theories and imagery which underpin the idea of black women, and potentially all women, as less than human because they embody animal sexuality.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰