خرداد ۱۳۹۳

زن خوب، زن توی پوستر است

از بریتانیا تا آنگولا، از چین تا فلسطین، از روسیه تا آمریکا٬ پوسترهای جنگ و مقاومت سراسر دنیا در تغییر آنی الگوی زن ایده‌آل خیره کننده‌اند. در این پوسترها زنان به یکباره صاحب نقشی می‌شوند که در تضاد چشمگیر با روال سنتی و سیاست‌های معمول جنسیتی حکومت است. به یکباره زنان انسان‌هایی عضلانی٬ قدرتمند٬ با تفنگی در یک دست و نوزادی در دست دیگر تصور و تبلیغ می‌شوند که به اندازه‌ای برابر با مردان وظیفه حفظ میهن خود را دارند. با این‌حال٬ برخی کلیشه‌های جنسیتی دیگر هم‌چنان بر جا می‌مانند٬ گاه زنان به عنوان دشمن تصویر می‌شوند و گاه جاسوس. گاه باید از به دوش کشیدن فرزندشان احساس شرم کنند و گاه باید میهن پرستی خود را با صرفه‌جویی در خانه ثابت کنند.
این تصویرها٬ مجموعه‌ای است از پوسترهای منتشر شده توسط دستگاه‌های حکومتی سراسر دنیا که در آن زنان به تصویر کشیده شده‌اند. تاریخ انتشار پوسترها نشان می‌دهد که همگی در شرایط اضطراری‌ای که دولت نیاز به تحکیم و تهییج احساسات میهنی دارد منتشر شده‌اند.

نظرات

Filtered HTML

 • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <fn> <h2> <img> <sup>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • The Lexicon module will automatically mark terms that have been defined in the lexicon vocabulary with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from lexicon marking and linking, use the special markup, [no-lexicon] ... [/no-lexicon]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

comment

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰