۱۸ بهمن ۱۳۹۰

اليزابت فلايشمن

سهم او در پیشرفت رادیوگرافی

اليزابت فلايشمن Elizabeth Fleischmann

اين حسابدار فقيرتر از آن بود كه بتواند دبيرستان را تمام كند اما در سال ۱۸۹۶ توانست دستگاه اشعۀ ايكس خود را بسازد.۹سال بعد، او بهترين راديوگرافر دنيا بود. اليزابت فلايشمن و داستان زندگی او:

Women in Sciences, Copyright © Women in Sciences, WAMC Northeast Public Radio

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰